Slide
Slot Cấp Độ 11
Casino Cấp Độ 11

Daily Wins

Slot: Giải Đấu Hàng Ngày

Cấp Độ 11: Làn Quay Thàng Cao Nhàt / Power of Ninja – Tính Hệ Số Thắng
Từ Thứ 2, ngày 19 tháng 2 2024, 18:00 (GMT+8) / Thứ 3, ngày 27 tháng 2 2024, 18:00 (GMT+8)
Đến Thứ 2, ngày 11 tháng 3 2024, 17:59 (GMT+8) / Thứ 2, ngày 11 tháng 3 2024, 17:59 (GMT+8)

Cấp Độ 1: Làn Quay Thàng Cao Nhàt
Từ Thứ 2, ngày 11 tháng 3 2024, 18:00 (GMT+8)
Đến Thứ 2, ngày 29 tháng 4 2024, 17:59 (GMT+8)

Casino: Giải Đấu Baccacrat Mỗi Ngày

Cấp Độ 11: Số Lần Chiến Thắng Liên Tiếp
Từ Thứ 2, ngày 19 tháng 2 2024, 18:00 (GMT+8)
Đến Thứ 2, ngày 11 tháng 3 2024, 17:59 (GMT+8)

Slot
94,000,000,000 VNĐ Giải Thưởng
Xem chi tiết
Casino
23,000,000,000 VNĐ Giải Thưởng
Xem chi tiết

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1. Người chơi có thể chiến thắng tại khuyến mãi Slot và Live Casino.

2. Pragmatic Play có quyền sửa đổi, tạm ngừng hoặc hủy bỏ chương trình khuyến mãi này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.