Slide
Slot Cheeky Emperor
Casino Cheeky Emperor
Slide
Slot Legend of Heroes
Casino Legend of Heroes

Daily Wins

Slot: Tiền thưởng mỗi ngày & Giải đấu mỗi tuần

Casino: Giải đấu mỗi tuần

Cheeky Emperor:
Từ Thứ 5, ngày 25 tháng 8 2022, 18:00 (GMT+8)
Đến Thứ 5, ngày 29 tháng 9 2002, 17:59 (GMT+8)

Legend of Heroes:
Từ Thứ 5, ngày 29 tháng 9 2022, 18:00 (GMT+8)
Đến Thứ 5, ngày 27 tháng 10 2002, 17:59 (GMT+8)

Sword of Ares:
Từ Thứ 5, ngày 27 tháng 10 2022, 18:00 (GMT+8)
Đến Thứ 5, ngày 15 tháng 12 2002, 17:59 (GMT+8)

Slot
52,000,000,000 VND Giải Thưởng
Xem chi tiết
Casino
16,000,000,000 VND Giải Thưởng
Xem chi tiết

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1. Người chơi có thể thắng giải thưởng từ giải đấu và mưa tiền thưởng

2. Pragmatic Play có quyền sửa đổi, tạm ngừng hoặc hủy bỏ chương trình khuyến mãi này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước