Slide
Slot Sword of Ares
Casino Sword of Ares
Slide
Slot Santa's Great Gifts
Casino Santa's Great Gifts

Daily Wins

Slot: Tiền thưởng mỗi ngày & Giải đấu mỗi tuần

Casino: Giải đấu mỗi tuần

Sword of Ares:
Từ Thứ 5, ngày 27 tháng 10 2022, 18:00 (GMT+8)
Đến Thứ 5, ngày 15 tháng 12 2022, 17:59 (GMT+8)

Santa’s Great Gifts:
Từ Thứ 5, ngày 15 tháng 12 2022, 18:00 (GMT+8)
Đến Thứ 5, ngày 12 tháng 1 2023, 17:59 (GMT+8)

Slot
52,000,000,000 VND Giải Thưởng
Xem chi tiết
Casino
16,000,000,000 VND Giải Thưởng
Xem chi tiết

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1. Người chơi có thể thắng giải thưởng từ giải đấu và mưa tiền thưởng

2. Pragmatic Play có quyền sửa đổi, tạm ngừng hoặc hủy bỏ chương trình khuyến mãi này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước