Slide
Slot Mystery of the Orient
Casino Mystery of the Orient

Daily Wins

Slot: Tiền thưởng mỗi ngày & Giải đấu mỗi tuần

Casino: Tiền thưởng mỗi ngày & Giải đấu mỗi tuần

Mystery of the Orient:
Từ Thứ 2, ngày 27 tháng 3 2023, 18:00 (GMT+8)
Đến Thứ 2, ngày 24 tháng 4 2023, 17:59 (GMT+8)

5 Lions:
Từ Thứ 2, ngày 24 tháng 4 2023, 18:00 (GMT+8)
Đến Thứ 2, ngày 29 tháng 5 2023, 17:59 (GMT+8)

Slot
94,000,000,000 VNĐ Giải Thưởng
Xem chi tiết
Casino
23,000,000,000 VNĐ Giải Thưởng
Xem chi tiết

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1. Người chơi có thể thắng giải thưởng từ giải đấu và mưa tiền thưởng

2. Pragmatic Play có quyền sửa đổi, tạm ngừng hoặc hủy bỏ chương trình khuyến mãi này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước