• English
 • 中文 (中国)
 • Bahasa Indonesia
 • ไทย
 • 한국어
 • 日本語
 • Bahasa Melayu
 • CHIẾN THẮNG MỖI NGÀY - CASINO

  Thời gian khuyến mãi

  Starlight Guardians: Giải đấu hàng tuần
  18:00 ngày 23/06/2022 tới 17:59 ngày 28/07/2022 (GMT +8)

   

  Mahjong Panda: Giải đấu hàng tuần
  18:00 ngày 28/07/2022 tới 17:59 ngày 25/08/2022 (GMT +8)

  2022/06/23 18:00
  Start
  2022/06/23 18:00
  STARLIGHT GUARDIANS: Giải đấu hàng tuần
  Tổng cược cao nhất
  00
  Days
  :
  00
  Hours
  :
  00
  Phút
  :
  00
  Seconds
  345,000,000 VND / Tuần
  GIẢI THƯỞNG
  Thứ hạng
  Giải thưởng
  1
  1,000
  2
  800
  3 to 5
  500
  6 to 10
  300
  11 to 30
  150
  31 to 70
  80
  71 to 150
  50
  Total
  15,000
  ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN
  2022/07/28 18:00
  MAHJONG PANDA: Giải đấu hàng tuần
  2022/08/25 17:59
  End
  ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN CHUNG

  1. Pragmatic Play có quyền điều chỉnh, tạm hoãn hoặc hủy bỏ chương trình này bất kỳ lúc nào mà không cần phải thông báo trước