Slide
Slot Cấp Độ 4
Casino Cấp Độ 4

Daily Wins Mega Gacor

Slot: Tiền thưởng mỗi ngày & Giải đấu mỗi tuần

Casino:
Giải Đấu Mega Wheel Hàng Tuần (Cấp Độ 4)
Giải Đấu Mega Wheel & Sweet Bonanza CandyLand Hàng Tuần (Cấp Độ 5)

Cấp Độ 4
Từ Thứ 2, ngày 25 tháng 9 2023, 17:00 (GMT+7)
Đến Thứ 2, ngày 30 tháng 10 2023, 16:59 (GMT+7)

Cấp Độ 5
Từ Thứ 2, ngày 30 tháng 10 2023, 17:00 (GMT+7)
Đến Thứ 2, ngày 27 tháng 11 2023, 16:59 (GMT+7)

Slot
39,500,000,000 VNĐ Giải Thưởng
Xem chi tiết
Casino
8,500,000,000 VNĐ Giải Thưởng
Xem chi tiết

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1. Người chơi có thể thắng giải thưởng từ giải đấu và mưa tiền thưởng

2. Pragmatic Play có quyền sửa đổi, tạm ngừng hoặc hủy bỏ chương trình khuyến mãi này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước